دسته بندی: تی بگ های نخ دار 6 در 12

تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 1000 عددی
1105
تی بگ نخ دار 12.5*9 بسته 1000 عددی
605,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 1000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ خیلی بزرگ
تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 10000 عددی
1108
تی بگ نخ دار 12.5*9 بسته 10000 عددی
5,082,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 10000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ خیلی بزرگ
تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 5000 عددی
1107
تی بگ نخ دار 12.5*9 بسته 5000 عددی
2,722,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 5000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ خیلی بزرگ
تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 50000 عددی
1110
تی بگ نخ دار 12.5*9 بسته 50000 عددی
34,848,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 50000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ خیلی بزرگ
تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 100 عددی
1104
تی بگ نخ دار 12.5*9بسته 100 عددی
66,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 100 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ خیلی بزرگ
تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 2000 عددی
1106
تی بگ نخ دار 12.5*9بسته 2000 عددی
1,161,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 2000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ خیلی بزرگ
تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 20000 عددی
1109
تی بگ نخ دار 12.5*9بسته 20000 عددی
9,680,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 20000 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ خیلی بزرگ
تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 50 عددی
1103
تی بگ نخ دار 12.5*9بسته 50
33,000 تومان
ویژگی های تی بگ نخ دار 12.5*6 بسته 50 عددی ساخته شده از فیلتر سلولوزی - جهت ساخت تی بگ خیلی بزرگ