دسته: فیلترهای نخ دار کد 01

فیلتر نخ دار کد 01 بسته 100 عددی
1002
فیلتر نخ دار کد 01 بسته 100 عددی
66,000 تومان
ویژگی های فیلتر نخ دار کد 01 بسته 100 عددی جنس : سلولوزی سایز : 6 در 7/5 سانت دارای نخ، که با کشیدن نخ درب آن بسته می شود قابل استفاده در فنجان، لیوان، قوری و کتری
فیلتر نخ دار کد 01 بسته 1000 عددی
1003
فیلتر نخ دار کد 01 بسته 1000 عددی
597,000 تومان
ویژگی های فیلتر نخ دار کد 01 بسته 1000 عددی جنس : سلولوزی سایز : 6 در 7/5 سانت دارای نخ، که با کشیدن نخ درب آن بسته می شود قابل استفاده در فنجان، لیوان، قوری و کتری
فیلتر نخ دار کد 01 بسته 10000 عددی
1007
فیلتر نخ دار کد 01 بسته 10000 عددی
5,970,000 تومان
ویژگی های فیلتر نخ دار کد 01 بسته 10000 عددی جنس : سلولوزی سایز : 6 در 7/5 سانت دارای نخ، که با کشیدن نخ درب آن بسته می شود قابل استفاده در فنجان، لیوان، قوری و کتری
1004
فیلتر نخ دار کد 01 بسته 2000 عددی
1,194,000 تومان
ویژگی های فیلتر نخ دار کد 01 بسته 2000 عددی جنس : سلولوزی سایز : 6 در 7/5 سانت دارای نخ، که با کشیدن نخ درب آن بسته می شود قابل استفاده در فنجان، لیوان، قوری و کتری
فیلتر نخ دار کد 01 بسته 3000 عددی
1005
فیلتر نخ دار کد 01 بسته 3000 عددی
1,791,000 تومان
ویژگی های فیلتر نخ دار کد 01 بسته 3000 عددی جنس : سلولوزی سایز : 6 در 7/5 سانت دارای نخ، که با کشیدن نخ درب آن بسته می شود قابل استفاده در فنجان، لیوان، قوری و کتری
فیلتر نخ دار کد 01 بسته 40 عددی
1001
فیلتر نخ دار کد 01 بسته 40 عددی
26,000 تومان
ویژگی های فیلتر نخ دار کد 01 بسته 40 عددی جنس : سلولوزی سایز : 6 در 7/5 سانت دارای نخ، که با کشیدن نخ درب آن بسته می شود قابل استفاده در فنجان، لیوان، قوری و کتری
فیلتر نخ دار کد 01 بسته 5000 عددی
1006
فیلتر نخ دار کد 01 بسته 5000 عددی
2,985,000 تومان
ویژگی های فیلتر نخ دار کد 01 بسته 5000 عددی جنس : سلولوزی سایز : 6 در 7/5 سانت دارای نخ، که با کشیدن نخ درب آن بسته می شود قابل استفاده در فنجان، لیوان، قوری و کتری