دسته بندی: فیلترهای نخ دار کد 2

فیلتر نخ دار کد 2 بسته 100 عددی
1016
فیلتر نخ دار کد 2 بسته 100 عددی
88,000 تومان
ویژگی های فیلتر نخ دار کد 2 بسته 100 عددی جنس : سلولوزی سایز : 8/5 در 11/5 ((سایز مهمانی )) دارای نخ که با کشیدن نخ درب آن بسته میشود. قابل استفاده در قوری و کتری
فیلتر نخ دار کد 2 بسته 1000 عددی
1017
فیلتر نخ دار کد 2 بسته 1000 عددی
726,000 تومان
ویژگی های فیلتر نخ دار کد 2 بسته 1000 عددی جنس : سلولوزی سایز : 8/5 در 11/5 ((سایز مهمانی )) دارای نخ که با کشیدن نخ درب آن بسته میشود. قابل استفاده در قوری و کتری
فیلتر نخ دار کد 2 بسته 10000 عددی
1021
فیلتر نخ دار کد 2 بسته 10000 عددی
6,050,000 تومان
ویژگی های فیلتر نخ دار کد 2 بسته 10000 عددی جنس : سلولوزی سایز : 8/5 در 11/5 ((سایز مهمانی )) دارای نخ که با کشیدن نخ درب آن بسته میشود. قابل استفاده در قوری و کتری
فیلتر نخ دار کد 2 بسته 2000 عددی
1018
فیلتر نخ دار کد 2 بسته 2000 عددی
1,386,000 تومان
ویژگی های فیلتر نخ دار کد 2 بسته 2000 عددی جنس : سلولوزی سایز : 8/5 در 11/5 ((سایز مهمانی )) دارای نخ که با کشیدن نخ درب آن بسته میشود. قابل استفاده در قوری و کتری
فیلتر نخ دار کد 2 بسته 3000 عددی
1019
فیلتر نخ دار کد 2 بسته 3000 عددی
2,000,000 تومان
ویژگی های فیلتر نخ دار کد 2 بسته 3000 عددی جنس : سلولوزی سایز : 8/5 در 11/5 ((سایز مهمانی )) دارای نخ که با کشیدن نخ درب آن بسته میشود. قابل استفاده در قوری و کتری
فیلتر نخ دار کد 2 بسته 40 عددی
1015
فیلتر نخ دار کد 2 بسته 40 عددی
36,000 تومان
ویژگی های فیلتر نخ دار کد 2 بسته 40 عددی جنس : سلولوزی سایز : 8/5 در 11/5 ((سایز مهمانی )) دارای نخ که با کشیدن نخ درب آن بسته میشود. قابل استفاده در قوری و کتری
فیلتر نخ دار کد 2 بسته 5000 عددی
1020
فیلتر نخ دار کد 2 بسته 5000 عددی
3,190,000 تومان
ویژگی های فیلتر نخ دار کد 2 بسته 5000 عددی جنس : سلولوزی سایز : 8/5 در 11/5 ((سایز مهمانی )) دارای نخ که با کشیدن نخ درب آن بسته میشود. قابل استفاده در قوری و کتری